طراحی و چاپ کاتالوگ

آیا می دانستید که تصاویر زیبای مبلمان خانه ها در کاتالوگ های IKEA همگی حاصل مدل سازی سه بعدی هستند و نه عکسبرداری عادی؟

در تابستان سال 2004 شرکت IKEA تصمیم گرفت که شیوه عکسبرداری روتین برای ساختن کاتالوگ هایش را تغییر بدهد و به جای آن محصولاتش را به صورت دقیق و سه بعدی، مدل سازی کند.

10 مرداد 1400