طراحی و چاپ کاتالوگ

سفر چه تاثیری بر نگاه و زندگی ما خواهد داشت

تاثیرات سفر چه بزرگ و چه کوچک، شکل زندگی را تغییر خواهند داد. گاهی این تاثیرات مثبت هستند و گاهی هم می توانند منفی باشند. بزرگترین تاثیر مثبت سفر کسب تجربه است. البته این تمام خوبی های سفر نیست و این پدیده می تواند تاثیرات دیگری هم روی زندگی افراد بگذارد...

13 بهمن 1400

آیا می دانستید که تصاویر زیبای مبلمان خانه ها در کاتالوگ های IKEA همگی حاصل مدل سازی سه بعدی هستند و نه عکسبرداری عادی؟

در تابستان سال 2004 شرکت IKEA تصمیم گرفت که شیوه عکسبرداری روتین برای ساختن کاتالوگ هایش را تغییر بدهد و به جای آن محصولاتش را به صورت دقیق و سه بعدی، مدل سازی کند.

10 مرداد 1400